MTBOUTLET

Shrimton Limited ฝาไทเทเนียม สุดเซ็กซี่ 100 ชิ้นทั่วโลก

Shrimton Top Cap Limited Edition

ฝาไทเทเนียม ความเช็กซี่กับความแข็งแกร่งของโลหะที่ได้ขึ้นชื่อว่าแข็งที่สุด ความกลมกลืนนี้จึงมีนักสะสมต้องการเป็นเจ้าของฝาไทเนียมนี้ ด้วยไทเทเนียมเกรด 6/4 ซึ่งมีความแข็งและทนทานบวกกับความวาวของเนื้อสีไทเทเนียม MTBOUTLET มีจำหน่ายเพียง 100 ตัวเท่านั้น จากการตอบรับของลูกค้าส่วนใหญ่ที่มีจักรยานไทเทเนียมจะนำเลขประจำหรือเลขที่เป็นมงคลของตนไปไว้ในจักรยานที่เขาและเธอรัก จึงทำให้จักรยานจะไม่ใช่เป็นเพียงแค่ปั่นอย่างเดียวอีกต่อไป มันยังมีคุณค่าทางใจอีกด้วย

21/08/12

MapMap.html
ProductsProducts.html
GalleryGallery/Gallery.html
About usAbout_Us.html
ShopShop.html
ServicesService.html
NewsNews_2.html
HomeHome.html

ราคา 1650  บาท